Kontaktoplysninger

Bestyrelsen

Formand – Martin Berthou:

prochiptuning@outlook.dk / tlf.: 3089 4203

Senior

Holdleder – Christian Skou Larsen:

crillz@live.dk / tlf.: 4142 0699

Oldboys 1

Holdleder – Kristian Eriksen:

envivo87@gmail.com / tlf.: 6089 5999

Oldboys 2

Holdleder – Mikkel Andersen:

mikkel@vieros.dk / tlf.: 2042 0000

Veteran

Holdleder – Søren Larsen:

sorenkl30@gmail.com / tlf.: 5381 8162

Masters

Holdleder – Rene Grundal Jepsen:

rgj@bhslogistics.dk / tlf.: 2948 5165