Medlemsskab

Et medlemsskab i Sundby KFUM koster 500 kr. pr. halvår som aktiv og 400 kr. pr. år som passiv.

Årets betalingsfrister er 1. maj og 1. november.

Indmeldelse

Vi har pt. 5 hold for senior, oldboys, veteran og masters og ønsker derfor at nye senior medlemmer eller andre aldersgrupper samler et hold for at vi kan betjene jer bedst.

Kontakt os på sundby.kfum@outlook.dk hvis du ønsker at skabe et hold eller har andre spørgsmål til indmeldelse.

Manglende betaling og udmeldelse

Der gives ikke efter nogen omstændigheder kontingent retur efter kontingentfristerne hverken hvis man som spiller er blevet skadet eller ikke har fået spillet kampe.

Betales ikke kontingent spærres man i kluboffice og andre klubber kan dermed ikke bruge spilleren på holdkort, før forholdene er bragt i orden med den klub, hvor der forefindes restance.

Udmeldelse skal ske skriftligt til: sundby.kfum@outlook.dk

Brug af billeder på sociale medier og hjemmeside

Når man er indmeldt i Sundby KFUM vil der i forbindelse med rapportering af kampe, stævner, træning og andre begivenheder indenfor boldklubbens regi blive taget billeder af hold og enkeltpersoner til brug på klubbens hjemmeside og sociale medier. Dette accepterer man ved indmeldelse. Hvis man ønsker at billeder lagt op på klubbens medier skal slettes skal man rette henvendelse til sundby.kfum@outlook.dk.