Medlemsskab

Et medlemsskab i Sundby KFUM koster 500 kr. pr. halvår som aktiv og 400 kr. pr. år som passiv.

Årets betalingsfrister er 1. maj og 1. november.

Særlige forhold vedr. betalingsfristen 1/5 2021:

Bestyrelsen har besluttet at give rabat på kontingentbetalingen for aktive betalende medlemmer med betalingsfrist 1/5-2021. Herudover venter der jer en ordentlig fest når vi må feste igen:-) Vi er i bestyrelsen enormt taknemmelige og stolte over jeres støtte til klubben, det seneste turbulente år, via jeres loyalitet og økonomi. Derfor giver vi 50% rabat på kontingentet til og med oktober. Dvs. at man får to halvsæsoner før og efter sommeren 2021 for 250 kr.! (HUSK at få rettet betalingen i jeres bank, hvis I har lavet en fast overførsel på forhånd:-) Rabatten gælder også nye medlemmer der ønsker at blive en del af foreningen. Så tag en ven med! BEMÆRK at rabatten udelukkende gælder for aktive spillere og ikke for medlemmer der skylder klubben penge samt passive medlemmer.

Indmeldelse

Vi har pt. 4 hold for senior, oldboys og masters og ønsker derfor at nye senior medlemmer eller andre aldersgrupper samler et hold for at vi kan betjene jer bedst. Vi er meget interesseret i at få skabt en god seniorafdeling og få flere børne- og ungdomshold i fremtiden.

Kontakt kasserer, Tomas Hansen, på 60 65 55 35 eller på sundby.kfum@outlook.dk hvis du ønsker at skabe et hold eller har andre spørgsmål til indmeldelse.

Manglende betaling og udmeldelse

Der gives ikke efter nogen omstændigheder kontingent retur efter kontingentfristerne hverken hvis man som spiller er blevet skadet eller ikke har fået spillet kampe.

Betales ikke kontingent spærres man i kluboffice og andre klubber kan dermed ikke bruge spilleren på holdkort, før forholdene er bragt i orden med den klub, hvor der forefindes restance.

Udmeldelse skal ske skriftligt til: sundby.kfum@outlook.dk

Brug af billeder på sociale medier og hjemmeside

Når man er indmeldt i Sundby KFUM vil der i forbindelse med rapportering af kampe, stævner, træning og andre begivenheder indenfor boldklubbens regi blive taget billeder af hold og enkeltpersoner til brug på klubbens hjemmeside og sociale medier. Dette accepterer man ved indmeldelse. Hvis man ønsker at billeder lagt op på klubbens medier skal slettes skal man rette henvendelse til sundby.kfum@outlook.dk.

Henvendelse

Henvendelse omkring kontingenter, adresse og spillerecertifikater m.m.:

Tomas Hansen
Mail: sundby.kfum@outlook.dk